Kaupungeissa on yleensä todella hyvät mahdollisuudet päästä rentoutumaan taiteen parissa. Tällöin sitä suuntaa ensisijaisesti museoon tai taidegalleriaan; jonkinlaiseen sisätilaan, jossa taidetta on tarkoituskin ihastella. 2000-luvun edetessä ollaan kuitenkin havahduttu siihen, että taidetta ei kannata jemmata museoihin, vaan tuoda sinne missä ihmisetkin ovat: kaduille, kauppakeskuksiin ja ihan pysyvänä osana vaikkapa talon seinää. Nykyaikaan kuuluu ei vain taiteesta nauttiminen ihan sen itsensä takia, vaan myös taiteen käyttäminen mielenterveyden kohentajana. Taiteen terapeuttinen vaikutus on tunnettu jo pitkään ja sen käyttö yleistyy koko ajan. Kaupungilla, kotona, kaikkialla Kaupunkien lisäksi taidetta tuodaan nykyään myös kotiin. Yksi nykyajan taiteellisista valinnoista on tehoseinä, joka tapetoidaan usein komeasti, kun taas muut seinät maalataanRead More →

Suomalaiset ovat ympäristöystävällistä kansaa iästä ja toimenkuvasta riippumatta. Ei siis ihme, että Suomella on hienona tavoitteena olla lähes täysin hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä vuonna 2023 moderni kaupunkisuunnittelu huomioi entistä paremmin kaikki ympäristön esteettiset, ekologiset sekä muut viihtyisyyttä lisäävät seikat. Haluaisitko sinä olla kaupunkisuunnittelija? Olisiko tavoitteenasi asuinalue, jonka alueella asuvat ihmiset tekisivät yhdessä alueesta viihtyisän? Yhteistä toiminta voisi olla vaikkapa urheilukisojen, elokuva-iltojen, ruoanlaitto- tai käsityökurssin tai vaikkapa naamiaisten järjestäminen. Naamiaistarvikkeet arkeen ja juhlaan löytyvät helposti partyking.fi -verkkokaupasta. Eräs mukava vaihtoehto on pukeutua itse tekemääsi ainutlaatuiseen naamiaisasuun tai laadukkaisiin partyking.fi -verkkokaupasta saataviin asuihin. Verkosta löydät katseita keräävät naamiaisasut vaativaankin makuun Minkälaisen naamiaisasun sinä haluaisit?Read More →

Mitä kaupunkisuunnittelu tarkoittaa? Kaupunkisuunnittelun tarkoituksena on käynnistää ja ylläpitää erilaisia kaavoitukseen ja rakennettuun ympäristöön liittyviä projekteita. Ympäristö, jossa elämme pitäisi useimpien henkilöiden mukaan olla virikkeellinen ja viihtyisä. Kaupunkisuunnitteluun kuuluu läheisesti erilaisten viihtyvyyttä lisäävien toimintojen, kuten rakennusten sijoittelun ja kaupungin maankäytön suunnittelua. Viihtyisä asuinympäristö estää osaltaan asukaskatoa eli väen vähentymistä joltakin tietyltä paikkakunnalta tai asuinalueelta. Ihmiset muuttavat luonnollisesti sinne missä on työtä: hyvä työllisyys, tarvittavat palvelut, viihtyisä asuinympäristö ja virikkeellinen elinkeinoelämä ovat seikkoja, jotka painavat asuinympäristön valinnassa. Alueelle rakennettaville asunnoille halutaan myös hyvä jälleenmyyntiarvo, sillä Blok kukaan ei välttämättä asu koko ikäänsä samalla asuinalueella, vaan muuttaa pois ja myy vanhan asuntonsa mahdollisimman hyvään hintaan. Kaupunkisuunnittelu edistääRead More →

Kaupunkisuunnittelu voi auttaa monin tavoin lisäämään kaupungin asukkaiden viihtyisyyttä. Kerromme tässä artikkelissa muutamia näistä tavoista. Viheralueiden tärkeys Kaupunkisuunnittelussa pyritään yleensä suunnittelemaan kaupungit siten, että kaupunkien keskellä tai laitamilla olisi viheralueita. Tämä on todella tärkeää, sillä nämä alueet tarjoavat ikään kuin keitaita, joissa asukkaat ja vierailijat voivat levähtää kaupungin sykkeen käydessä liian stressaavaksi. Erityisesti lasten kanssa liikuttaessa viher- ja leikkialueet ovat tarpeen, sillä näillä alueilla lapset voivat liikkua vapaammin kuin keskellä kaupunkia. Samalla he saavat tilaisuuden purkaa ylitsepursuavaa energiaansa, ja esimerkiksi edessä oleva ostosreissu voi sujua seesteisemmissä merkeissä. Kaupunkisuunnittelulla näppäryyttä liikkumiseen Kaupunkisuunnittelulla voidaan myös vaikuttaa liikkumiseen ja sen näppäryyteen. Hyvin toimiva joukkoliikenneverkosto, riittävä määrä parkkipaikkoja, hyvätRead More →

Kun kaupunkia lähdetään suunnittelemaan, pyritään siitä tietenkin tekemään mahdollisimman toimiva ja houkutteleva asukkaille. Se ei ole mitenkään helppoa, vaan kaupunkia suunnitellessa tulee muistaa monia pikku seikkoja, jotta kaupunki pysyy siistinä ja toimivana kaikkine ratkaisuineen. Täydellistä kaupunkia ei ole olemassakaan, mutta oletko koskaan miettinyt, millainen olisi moderni utopinen kaupunki? Millaista roolia ekologisuus ja tulevaisuus näyttelisi siellä? Olisiko se luonnon siimeksessä kaikkine puutarhoineen vai olisiko se varsinainen urbaani asvalttiviidakko? Tähän artikkeliin on koottu muutamia seikkoja siitä, miltä moderni utopinen kaupunki näyttäisi. Jos haluat, tietää miltä utopinen kaupunki näyttäisi, toivotamme sinulle nautinnollisia lukuhetkiä tämän artikkelin parissa. Olemme listanneet modernille nykykaupungille tärkeitä seikkoja, jotka toteutuisivat utopisessa kaupungissa varmasti. 1.Read More →

Kaupungin alueiden eriytymistä, eli segregaatiota, pidetään yhteiskunnallisesti selvästi epätoivottuna asiana ja on olemassa monia keinoja, jolla sitä pyritään ehkäisemään. Suomi on ollut pitkään voimakkaan segregaation ulkopuolella, mutta viime aikoina kehitys on ollut negatiivinen. Nopean urbaanin kasvun takia pääkaupunkiseudulla ja myös muissa suurimmissa kaupungeissa on havaittu segregaatiota, jossa syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset ja maahanmuuttajat keskittyvät selvästi omille alueille. Monessa muussa Euroopan maassa vastaavaa kehitystä on ollut jo vuosia ja sillä on ollut tuhoisia seurauksia esimerkiksi Ranskassa ja Isossa-Britanniassa, jossa segregoidut alueet ovat käytännössä usein tehokkaan valtiollisen hallinnon ulottumattomissa. Aihe on siis nykypäivänä hyvin relevantti, sekä yhteiskunnallisesti tärkeä. Eriytyminen on Suomessa selkeintä pääkaupunkiseudulla, mutta hyvin voimakasta myös Turussa.Read More →

Mitä ekologinen kaupunkisuunnittelu oikeastaan tarkoittaa ja miten kaupunkiekosysteemi käytännössä toimii? Muutamien lähivuosien aikana on edellä mainittuihin kysymyksiin etsitty vastauksia paikallisia olosuhteita ja mahdollisuuksia kartoittamalla. Toimivana lähtökohtana ekokaupungin konseptille on innovatiivinen ekologinen kaupunkisuunnittelu, johon kuuluu energiatehokas rakentaminen, toimiva jätehuolto ja kierrätys, vähäpäästöinen joukkoliikenne sekä lähistöllä tuotetun uusiutuvan energian käyttö. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä hyvinvointiin että pahoinvointiin kaupungeissa tutkitaan jatkuvasti, jotta voitaisiin tulevaisuudessa tavoitella paljon puhuttua kestävää kehitystä. Asiaa lähestytään monista eri lähtökohdista ja ilmoille heitetään mielenkiintoisia kysymyksiä, kuten säästääkö tiheästi rakennettu kaupunki ympärillä olevaa luontoa ja vähentävätkö suuret kauppakeskukset taajamien ulkopuolella tapahtuvaa ostosmatkailua. Suomi osallistuu ekokaupunkien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Suomalaisille yrityksille avautuu hieno mahdollisuus osallistua ekokaupunkien toteuttamiseenRead More →

Mitä tarkoitetaan kestävällä kehityksellä? Kestävästä kehityksestä on viime vuosina puhuttu paljon niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, joka tapahtuu maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Päämääränä on turvata kaikille elollisille hyvät elämisen mahdollisuudet nykyään ja tulevaisuudessa. Kokonaisuutena ihminen, ympäristö ja talous ovat tasaveroisia toiminnassa ja päätöksenteossa. Hallinnossa ja politiikassa jokainen päätös valmistellaan ja tehdään avoimen ja perusteellisen valmistelun pohjalta vastuullisena ja tietoisena valinnoista ja niiden seurauksista. Ilmaa, vesistöä, ympäristöä ja sen tilaa uhkaavat monet vaarat ja onnettomuudet. Liikenne, teollisuus ja rakentaminen kuormittavat osaltaan paikallista ekosysteemiä. Ympäristön tilaa uhkaavat muutokset tapahtuvat yleensä verkkaisesti ja ovat vaikeasti havaittavissa. Mikä on kestävän kehityksen päämäärä?Read More →

  Usein kuulee puhuttavan kaupunkisuunnittelusta ja sen vaikutuksesta ihmisten elinympäristöön, mutta mistä oikein on kyse? Kaupunkisuunnittelun määritelmä Kaupunkisuunnittelulla tarkoitetaan sitä suunnittelua, joka kohdistuu kaupungin maankäyttöön, rakennusten sijoitteluun ja eri toimintojen suunnitteluun. Pelkän kaavoituksen lisäksi kaupunkisuunnittelussa on otettava huomioon monia seikkoja, kuten rakentamisen ekologisia ja esteettisiä puolia sekä rakennusten suojeluun liittyviä kysymyksiä. Historiansa aikana kaupunkisuunnittelu, sen tavoitteet ja toimenpiteet ovat muuttuneet melkoisesti. Siinä missä varhainen kaupunkisuunnittelu oli keskittynyt luomaan kaupungeille selkeän, hyvin jäsennellyn pohjakaavan ja rakentamaan toimivan, tarkoituksenmukaisen vesi- ja viemäröintijärjestelmän, teollistumisen jälkeen huomio keskittyi ahtaiksi käyneiden kaupunkien elinolojen parantamiseen. Kaupunkisuunnittelun historia Maailman ensimmäiset kaupungit syntyivät aikoinaan ihan ilman suunnittelua paikoille, jotka ovat liikenteen solmukohtia, palvontapaikkojaRead More →

  Nykyaikaisessa, modernissa kaupunkisuunnittelussa on otettava huomioon monia eri näkökulma, sillä pelkällä tilankäytön tehokkaalla suunnittelulla ei voida luoda kestävän kehityksen mukaisia kaupunkeja. Luonnon kannalta tärkeää on huomioida suunnittelussa kaupunkiekologia, sen ilmiöt ja prosessit. Apua kaavoitukseen ja ympäristöystävällisten kaupunkien rakentamiseen tarjoaa kaupunkiekologinen tutkimus, jonka avulla voidaan saada tietoa siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa ympäristön ekologisiin prosesseihin. Tässä artikkelissa kerromem kaupunkiekologiasta ja sen eri osa-alueista, jotka on on otettava modernissa kaupunkisuunnittelussa huomioon. Kaupunki ympäristönä Kaupunkien lämpötilat ovat ympäröiviä maaseutuja korkeampia. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kaupungeissa taloja lämmitetään, sekä siitä, että rakennukset ja asfaltti sitovat lämpöä enemmän kuin luonto. Vähäisen kasvillisuuden vuoksi kaupungeissa on vähän varjoa, mikäRead More →