Viihtyisyyttä kaupunkisuunnittelulla

Viihtyisyyttä kaupunkisuunnittelulla

Kaupunkisuunnittelu voi auttaa monin tavoin lisäämään kaupungin asukkaiden viihtyisyyttä. Kerromme tässä artikkelissa muutamia näistä tavoista.

Viheralueiden tärkeys

Kaupunkisuunnittelussa pyritään yleensä suunnittelemaan kaupungit siten, että kaupunkien keskellä tai laitamilla olisi viheralueita. Tämä on todella tärkeää, sillä nämä alueet tarjoavat ikään kuin keitaita, joissa asukkaat ja vierailijat voivat levähtää kaupungin sykkeen käydessä liian stressaavaksi. Erityisesti lasten kanssa liikuttaessa viher- ja leikkialueet ovat tarpeen, sillä näillä alueilla lapset voivat liikkua vapaammin kuin keskellä kaupunkia. Samalla he saavat tilaisuuden purkaa ylitsepursuavaa energiaansa, ja esimerkiksi edessä oleva ostosreissu voi sujua seesteisemmissä merkeissä.

Kaupunkisuunnittelulla näppäryyttä liikkumiseen

Kaupunkisuunnittelulla voidaan myös vaikuttaa liikkumiseen ja sen näppäryyteen. Hyvin toimiva joukkoliikenneverkosto, riittävä määrä parkkipaikkoja, hyvät pyöräilytiet sekä turvalliset kävelytiet lisäävät viihtymistä ja tekevät arjesta entistä sujuvampaa. Kaupunkisuunnittelussa on tärkeää huomioida, että esimerkiksi ostoskeskuksiin on näppärät kulkuyhteydet, ja että vilkkaat kaupunkien keskusta-alueet ovat toimivia ja viihtyisiä.

Osallistava kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelussa on tärkeää huomioida alueen asukkaiden tarpeet ja toiveet. Monissa suunnitteluprojekteissa otetaan asukkaat mukaan jo suunnitteluprosessiin, ja parhaimmillaan siinä päästään työskentelemään osallistavalla otteella. Vaikka suunnittelijoilla onkin alan vankka kokemus ja näkemystä siitä, millaiset seikat lisäävät kaupunkien viihtyisyyttä, on alueen asukkailla ensikäden tietoa omista toiveistaan ja tarpeistaan asuinalueeseensa liittyen. Parhaimmillaan suunnittelun asiantuntijat ja asiakkaat suunnittelevatkin tulevan kohteen yhdessä, toisiaan tukien.

Myös sijoittamalla voi päästä vaikuttamaan asuntorakentamiseen. Tästä hyvä esimerkkki on Tessin.fi -sijoituratkaisu. Alkuun sijoittamisessa pääset tutkimalla aivan ensimmäiseksi Tessin.fi:n tarjoamilla sijoituskohteita, jotka yritys on julkaissut sivustonsa kiinteistöprojektien valikoimassa. Valitse näistä mieleisesi kohde. Tämän jälkeen on aika sijoittaa valittuun kohteeseen. Voit sijoittaa sen verran kuin haluat. Kolmas vaihe on seurata sijoituskohteen edistymistä. Neljännessa vaiheessa saat sijoituksellesi tuottoa lainan koroista, lyhennyksistä ja osingoista.

Kaupunkisuunnittelulla ehkäistäään slummiutumista ja kuppikuntien syntymistä

Kaupunkisuunnittelun keinoin voidaan myös pyrkiä estämään kuppikuntien syntymistä, sekä suoranaista slummiutumista. Esimerkiksi Helsingin Kivikossa tähän on pyritty sijoittamalla aso-asuntoja keskelle aluetta, jossa perinteisesti sijaitsee runsaasti kaupungin asuntoja, ja elää runsain määrin heikommassa taloudellisessa asemassa olevia. Näin eri yhteiskuntaluokkia on pyritty sekoittamaan kuppikuntien muodostumisen, ja suoranaisen slummiutumisen estämiseksi.

Sama kehityssuunta näkyy monilla Helsingin alueilla. Ei ole kenenkään etu, jos kaupunkeihin pääsee syntymään asuinalueita, jotka ovat selkeän huono-osaisia. Juuri tätä kehityssuuntaa vastaan voidaan käydä kaupunkisuunnittelun keinoin. Jo nyt naapuristamme Ruotsista löytyy asuinalueita, joille poliisikin pelkää mennä. Näin ei toivoisi tapahtuvan Suomessa.

Jo lapset voivat harjoitella kaupunkisuunnittelua

Jo pienet lapset voivat päästä harjoittelemaan kaupunkisuunnittelua. Esimerkiksi lasten arkkitehtuurikoulu Arkki tarjoaa työpajoja, joissa suunnitellaan erilaisia kaupunkeja ja kyliä. Näissä pajoissa korostuu yhteistyön merkitys, ja lapset oppivat mukavan tekemisen lomassa monia mielenkiintoisia ja hyödyllisiä asioita. Esimerkiksi mittakaavat tulevat lapsille tutuiksi.

Lasten valkoisista Lego-palikoista aikuisten ohjauksessa valmistamat Lego-kaupungit ovat vaikuttava näky ja osoitus siitä, kuinka lasten luovuudessa on voimaa. On hyvin tärkeää, että jo pienet lapset oppivat pohtimaan seikkoja, joiden avulla kaupunkien viihtyisyyttä voidaan lisätä. Samalla he oppivat näkemään, kuinka asianmukaisella ja pitkäjänteisellä suunnittelulla voidaan saada aikaan viihtyisiä kaupunkeja ja muita asuinalueita.