Suomen tieverkko ja tieliikenteen suunnittelu

Suomen tieverkko ja tieliikenteen suunnittelu

 

Eräs kaupunkisuunnittelun keskeisimmistä osista on tieliikenteen suunnittelu. Suomessa matkustetuista kilometreistä yli 70 % kuljetaan henkilöautolla, joten tieverkoston hyvä kunto on tärkeää suomalaisten tiellä liikkujien turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä asia.

Teiden yhteispituus ja ilmaston haasteet

Kuluvan vuosikymmenen alussa Suomen teiden yhteispituus oli hieman yli 78 000 kilometriä. Määrä sisältää vain yleiset tiet, ja päällystettyjä tieosuuksia siitä oli noin 65 %. Suomi on tuhansien järvien maa, ja vesistöjen runsaan määrän vuoksi teillä on myös paljon siltoja, yli 14 000. Moottoritietä teiden kokonaispituudesta on vain 765 kilometriä.

Suomi on jokseenkin harvaan asuttu maa, ja täällä välimatkat ovat pitkiä. Kylmä talvi-ilmasto ja erityisesti talviaikaan teille kertyvä lumi asettaa erityisiä vaatimuksia tieverkoston hoidolle. Jotta teiden kunto olisi riittävällä tasolla, on tieverkon kunnossapidon tavoitteet ja toimenpiteet määritelty hoitoluokkien avulla. Korkeimman hoitoluokan tiet pidetään talvellakin lumesta ja jäästä paljaina, mutta vähän liikennöidyille teille, joilla on alhainen hoitoluokitus, muodostuu talviaikaan tiivis lumipeite.

Tiellä liikkuvat ajoneuvot

Neljä vuotta sitten, vuonna 2013, Suomessa oli liikennekäyttöön rekisteröityjä ajoneuvoja yhteensä noin viisi miljoonaa. Näistä henkilöautoja oli hieman yli puolet. Suomalainen autokanta eroaa muusta Euroopasta siten, että meillä autot ovat keskimääräistä vanhempia kuin muualla. Suosituimpiin automerkkeihin kuuluu Volkswagen, mutta paljon ajetuista autoista suosituimpien listan kärjessä ovat Volvo ja Mercedes.