Suomen rataverkko ja junaliikenne

Suomen rataverkko ja junaliikenne

 

Rataverkolla tarkoittaan rautatien eri rataosuuksien muodostamaan kokonaisuutta, josta vastaa Liikennevirasto. Suomen rautateiden liikenneoperaattorina toimii VR Group, jonka omistaa valtio. Rataverkostolla on tärkeä rooli suomalaisessa liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa.

Rataverkon pituus

Kolme vuotta sitten rataverkon kokonaispituus oli Suomessa noin 6 000 kilometriä, josta hieman yli 3 000 kilometriä oli sähköistettyä rataa. Rautateiden rakentaminen aloitettiin meillä verrattain myöhään, ja ensimmäinen rautatie avattiin Helsingin ja Hämeenlinnan välille vasta vuonna 1862. Tämä ensimmäinen rautatiepätkä laajentui myöhemmin ja on nykyään osa Suomen päärataa. Rataosuuksien rakennustyöt jatkuivat 1800-luvun lopulla, mutta suurin osa radasta valmistui vasta 1900-luvun puolella.

Liikennemäärät rautateillä

Suomalaiset käyttävät VR:n raideliikenteen palveluita tottuneesti, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Kuusi vuotta sitten, vuonna 2011, VR:n liikennöimiä matkustajajunia kulki kaukoliikenteessä yhteensä noin 300 vuoroa ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä jopa 900 vuoroa. Lähijunissa ja nopeissa kaukojunissa, kuten Pendolinoissa, ei ole erillistä veturia, vaan vaunut ovat erityisiä moottorivaunuja. Moottorivaunujen käyttö on energiankäytön kannalta taloudellisempaa, ja junan suuntaa voidaan tarvittaessa muutta nopeastikin.

Junaliikenteen tarjonta ja käyttö jakautuvat rataverkostossa epätasaisesti. Siinä missä Etelä-Suomessa raiteilla kulkeminen on usein henkilöautoilua nopeampi vaihtoehto, pidemmillä matkoilla henkilöauto on monille edelleen suosikkivaihtoehto.