Kestävä kehitys kaupungissa

Kestävä kehitys kaupungissa

Mitä tarkoitetaan kestävällä kehityksellä? Kestävästä kehityksestä on viime vuosina puhuttu paljon niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, joka tapahtuu maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Päämääränä on turvata kaikille elollisille hyvät elämisen mahdollisuudet nykyään ja tulevaisuudessa. Kokonaisuutena ihminen, ympäristö ja talous ovat tasaveroisia toiminnassa ja päätöksenteossa. Hallinnossa ja politiikassa jokainen päätös valmistellaan ja tehdään avoimen ja perusteellisen valmistelun pohjalta vastuullisena ja tietoisena valinnoista ja niiden seurauksista. Ilmaa, vesistöä, ympäristöä ja sen tilaa uhkaavat monet vaarat ja onnettomuudet. Liikenne, teollisuus ja rakentaminen kuormittavat osaltaan paikallista ekosysteemiä. Ympäristön tilaa uhkaavat muutokset tapahtuvat yleensä verkkaisesti ja ovat vaikeasti havaittavissa.

Mikä on kestävän kehityksen päämäärä?

Vancouver näyttää suomalaiskaupungeille mallia kestävän kehityksen alustojen rakentamisessa. Sitran kansainvälisessä kiertotalousseminaarissa vieraillut Vancouverin kaupungin kasvuohjelman vastaava johtaja kertoi ylpeänä kuuluisasta Vancouverin ohjelmasta, jota alettiin toteuttaa vuonna 2010. Tavoitteena on vihreän talouden työpaikkojen määrän kaksinkertaistaminen kymmenessä vuodessa. Ohjelman tavoitteena on myös löytää ja lisätä sellaisten yritysten määrää, jotka sitoutuvat pienentämään samassa ajassa hiilijalanjälkeään. Maapallomme ja huoli sen tilasta on aina yhteinen, joten Vancouverin ohjelman tavoitteena ovat myös yhteiset ponnistelut tulevien sukupolvien hyväksi. Suomi toimii edelläkävijänä kaikille kestävää kehitystä eteenpäin vieville teknologiaratkaisuille. Helsinki tekee erittäin hyvää yhteistyötä muiden kaupunkien, tutkimuslaitosten, yritysten ja valtion kanssa. Lahti, Espoo, Vantaa ja Tampere ovat ilmaisseet halukkuutensa noudattaa tulevaisuudessa kestävän kehityksen ohjelmaa tai ainakin osia siitä. Kehityksen suhteen eteenpäin mennään pienin askelin, mutta jokainen askel on askel eteenpäin.

Yksilö ja kestävän kehityksen toteutuminen

Voiko yksilö toteuttaa omassa elämässään kestävän kehityksen periaatteita? Kyllä voi, sillä omilla valinnoillaan jokainen pystyy vaikuttamaan. Valintoja tehdään ympäristön, asumisen, ruuan ja liikkumisen suhteen. Suurissa kaupungeissa joukkoliikenne on yleistynyt rutkasti ja oman auton hankinta ei ole tarpeellista. Maaseudulla tilanne on toinen, joukkoliikenne on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan, joten auton käyttö on lähes välttämätöntä. Suomi on iso maa, joten valintoja tehdään paikallisten olosuhteiden mukaan. Ekotekoja voi tehdä päivittäin monessakin asiassa, esimerkkeinä muun muassa jätteiden lajittelu ja vaatteiden ja astioiden ostaminen kierrätyksestä tai kirpputoreilta. Suomalaisen työn tukeminen on myös ekoteko, sillä tarvittavat palvelut ja tuotteet (kuten ruoka) tulevat silloin läheltä. Marjastus, kalastus, sienestys ja kesällä luonnonyrttien ja kukkien kerääminen ovat ekoilua kaikki tyynni. tilaa kengät netistä , sillä se on kätevää, tee ympäristötekoja päivittäin, koska se on järkevää.