Ekologinen kaupunkisuunnittelu

Ekologinen kaupunkisuunnittelu

Mitä ekologinen kaupunkisuunnittelu oikeastaan tarkoittaa ja miten kaupunkiekosysteemi käytännössä toimii? Muutamien lähivuosien aikana on edellä mainittuihin kysymyksiin etsitty vastauksia paikallisia olosuhteita ja mahdollisuuksia kartoittamalla. Toimivana lähtökohtana ekokaupungin konseptille on innovatiivinen ekologinen kaupunkisuunnittelu, johon kuuluu energiatehokas rakentaminen, toimiva jätehuolto ja kierrätys, vähäpäästöinen joukkoliikenne sekä lähistöllä tuotetun uusiutuvan energian käyttö. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä hyvinvointiin että pahoinvointiin kaupungeissa tutkitaan jatkuvasti, jotta voitaisiin tulevaisuudessa tavoitella paljon puhuttua kestävää kehitystä. Asiaa lähestytään monista eri lähtökohdista ja ilmoille heitetään mielenkiintoisia kysymyksiä, kuten säästääkö tiheästi rakennettu kaupunki ympärillä olevaa luontoa ja vähentävätkö suuret kauppakeskukset taajamien ulkopuolella tapahtuvaa ostosmatkailua.

Suomi osallistuu ekokaupunkien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Suomalaisille yrityksille avautuu hieno mahdollisuus osallistua ekokaupunkien toteuttamiseen Kiinassa. Suomalaiset VTT ja Tekes käynnistivät kiinalaisten yhteistyökumppaneidensa kanssa toimivan projektin, jonka välityksellä suomalaisyritykset toimivat yhteistyössä kiinalaisten kiinteistöalan yritysten kanssa. Projektin tavoitteena on esitellä energiatehokkaita rakennus- ja aluetason ratkaisuja tuleville toimiville ekokaupungeille. Kaupunkisuunnittelu koskee kaupungin maankäyttöä, toimintojen suunnittelua ja rakennusten sijoittamista. Menneisyydessä kaupunkisuunnittelu loi kaupungeille aina selkeästi jäsennellyn pohjakaavan eli perustan, jonka mukaan kaupunki rakennettiin. Tärkeimpiä asioita olivat muun muassa toimiva vesi- ja viemäröintijärjestelmä, kun taas nykyinen kaupunkisuunnittelu on tavoitteiltaan selkeästi laajempi. Huomio kiinnittyy kaupunkilaisten elinolojen parantamiseen ja yleiseen viihtyvyyteen. Luonto on tärkeänä osana kaupunkisuunnittelua, luonnosta ja sen positiivisesta vaikutuksesta ihmiseen ei haluta vieraantua. Maailmanlaajuinen ekologinen romahdus voi tapahtua nopeasti ja se halutaan estää. Tuntuu, että ihminen ajaa maapalloa kiihtyvällä vauhdilla kohti muutosta, jossa tärkeä osa nykyisistä lajeista häviää kokonaan.

Ekokaupunki Suomessa – onko se koskaan mahdollista?

Tutkijat ovat jo kauan esittäneet arvioita ja pelottavia uhkakuvia nopeasti tapahtuvan biosfäärin olotilan muutoksesta. Maapallon nykyiset ekosysteemit ovat lähellä romahtamista ja korvautuvat todennäköisesti uudenlaisilla järjestelmillä. Totuttu ja toimiva järjestelmä saattaa jäädä siis historiaan ja tuntematon astua esiin. Ei siis ole ihme, että asia herättää monissa ihmisissä pelonsekaisia tunteita tulevaisuutta kohtaan. On tärkeää, että asiasta keskustellaan myös julkisesti. Ekologisen kriisin juurisyitä maailmalaajuisesti ovat maapallon räjähtänyt väestönkasvu ja ilmaston lämpeneminen. Tunnetuimpia syitä ovat myös luonnonresurssien käytön kasvu henkilöä kohden sekä ihmisen maankäytön vaikutukset. Peltoalana tai rakennettuina ympäristöinä on maapallon jäättömästä pinnasta noin 43 prosenttia. Tämä osa on ihmisen suoran vaikutusvallan alla. Maapallon väkiluvun arvioidaan kasvavan yhdeksään tai kymmeneen miljardiin lähitulevaisuudessa, joten ihmisen aikaansaama kuormitus ekosysteemin suhteen lisääntyy edelleen. Huonekalut saat aina kätevästi netistä, mutta miten saadaan toimiva ekosysteemi pysymään muuttumattomana?