Usein kuulee puhuttavan kaavoituksesta, mutta kaavoituskin on osa isompaa ilmiötä, nimittäin maankäytön suunnittelua. Tässä artikkelissa kerromme maankäytön suunnittelusta Suomessa. Mitä maankäyttö on? Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda riittävät edellytykset toimivan elinympäristön luomiseksi. Maankäytön suunnittelua ohjataan erilaisilla kansallisilla tavoitteilla sekä kaavoituksen avulla, ja suunnittelu pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kaavoituksen tasot Kaavoitusta tehdään kolmella eri tasolla, ja eri tason kaavoista käytetään nimityksiä maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaavalla tarkoitetaan maakunnan tasolla tehtävää alueiden käyttöä ja sen suunnittelua. Yleiskaava puolestaan käsittää eri alueiden käyttöpäämäärät ja toimintojen sijainnit yhden kunnan sisällä. Kaikista yksityiskohtaisimman tason kaava on asemakaava, jossa rakentamista ohjataan nimenomaan paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Asemakaavassa määritellään tarkasti, mitä jaRead More →